Nó thật là giản đơn:
Trái đất thì có hạn.
Mà con người thì cứ sinh sôi.

Có nghĩa là:
Thiếu thốn mọi thứ cho con người.
Thiếu nơi ở cho cây cối và động vật.

Mọi cố gắng bảo vệ bầu không khí, nước, rừng, và động vật sẽ chẳng đi đến đâu, khi mà sự phát triển dân số nhanh chóng của loài người sẽ làm tiêu tan mọi nỗ lực của chúng ta.

Cuộc chiến cho tài nguyên đã bắt đầu, nhưng vấn đề cốt lõi vẫn bị lãng quên bởi đa số và thậm chí còn bị phủ nhận bởi một bộ phận nào đó.

Con người hiện nay có đủ sáng suốt để đưa ra những giới hạn cho chính mình không ?

Hay trí thông minh của họ chỉ nghèo nàn đủ để lấp đầy cái dạ dày và túi tiền của họ, và quên đi tất cả các khía cạnh khác của cuộc sống ??

Chúng ta sẽ dừng bước trước một thế giới đen tối của sự nghèo nàn, độc hại, đói kém và cái chết ??

Chỉ có một lối thoát duy nhất: dừng tăng dân số !