Det är egentligen väldigt enkelt:
Planeten jorden växer inte.
Men människorna blir ständigt fler.

Detta betyder:
Mindre av allt för var och en.
Mindre plats för växter och djur.

Det spelar ingen roll hur mycket vi anstränger oss för att skydda luft, vatten, skogar, växt- och djurliv eftersom det snabbt växande antalet människor omintetgör våra insatser.

Kampen om resurserna har redan börjat men huvudproblemen förträngs av de flesta och till och med förnekas av en del.

Är
Homo sapiens verkligen kapabel att sätta sina egna gränser ?

Eller räcker intelligensen bara till för att fylla våra magar och fickor
och förtränga alla andra former av liv ??

Kommer vi att sluta i en mörkgrå värld av fattigdom, gifter, hunger och död ??

Det finns bara en utväg: stoppa överbefolkningen !