Ho bonolo haholo:
Lefatshe (Polanete) ha le hole.
Empa batho ba dula ba eketseha.

Ho bolela hore:
Ditlhokwa di a fokotseha bakeng sa bohle.
Ha ho sa na sebaka se lekaneng bakeng sa dimela le diphoofolo.

Le ha re leka ka matla ho sireletsa moya, metsi, dimela le diphoofolo, keketseho e kgolo ya batho e sitisa le ho senya matsapa ao, ka nako e kgutswanyane feela.

Boikitlaetso kapa dipatlisiso tsa ho fumana tharollo di tswela pele, feela ho ntse ho na le ba sa tsotelleng taba ena ba bang ba a e hanyetsa.

Ana sebupuwa Motho se tseba ho itekanyetsa ?

Kapa mahlale a hae ke a ho tlatsa mpa le mekotla ya hae feela, le ho fedisa dikarolo tse ding tsa bophelo ??

Ana re tla fella lefatseng le leputswa la bofuma, tjhefu, tlala le lefu ??

Tsela e nngwe feela ya ho hlola: Emisang keketseho e fetang tekanyo ya sechaba !