Stvar je zelo preprosta:
Planet Zemlja ne raste.
Človeštvo pa se množi.

To pomeni:
Manj vsega za vse.
Manj prostora za rastline in živali.

Ne glede na naša prizadevanja zaščititi zrak, vodo, gozdove in živa bitja,
nam hitrorastoče populacije ljudi sproti podirajo vse trude.

Bitka za dobrine se je že začela, kljub temu pa nekateri zanemarjajo,
drugi pa zanikajo bistveni razlog težav.

Si naj
Homo sapiens postavlja svoje lastne meje ?

Ali pa je morda njegova inteligenca komaj zadostna za napolnitev svojega
želodca in žepov na račun drugih oblik življenja ??

Bomo končali v sivem svetu pomanjkanja, strupov, lakote in smrti ??

Obstaja samo ena rešitev: ustavimo človeško prenaseljenost !