Stvar je sasvem jasna:
Planet Zemlja ne raste.
Ali se ljudi stalno množe.

To znači:
Od svega manje za svakoga.
Manje mesta za biljke e životinje.

Svejedno, koliko se trudimo za zaštitu zraka, vode, šuma I divljih životinja, brzi rast broja ljude uništava brzo sve uspehe.

Borba oko zaliha je već počela. Još uvek većina nas zaboravlja glavni uzrok, neke ga žele zanijekati.

Da le je Homo sapiens dovoljno pametan, da sam sebi postavi granice ?

Ili je njegova inteligencija dovoljna upravo toliko, da se samo napune trbuh i džepove, a sve drugo u životu da potesne na stranu ??

Da le ćemo završiti u crnosevom svetu siromaštva, otrova, gladi i smrta ??

Ima samo jedan izlaz: zaustavite prenapučenost !