Det er egentlig enkelt:
Jorden vokser ikke.
Men mennesker øker i antall.

Dette betyr:
Mindre av alt for alle.
Mindre plass for planter og dyr.

Uansett hvor mye vi kjemper for å beskytte lufta, vannet, skogene og dyrelivet vil det raskt økende antall mennesker spise opp alle våre forsøk på kort tid.

Kampen for ressursene har allerede begynt, men de egentlige årsakene til problemene blir fremdeles oversett av de fleste og til og med benektet av noen.

Er
Homo sapiens klok nok til å begrense seg selv ?

Eller er dens intelligens knapt nok til å fylle magen og lommene dens, og fortrenge alle andre former for liv ??

Vil vi ende opp i en mørk grå verden av fatigdom, gift, sult og død ??

Det finnes bare en vei ut av dette; stop overbefolkningen !