ეს ნამდვილად მარტივია:
პლანეტის მოცულობა არ იზრდება,
მაგრამ ადამიანთა მოდგმა მაინც მრავლდება.

რაც ნიშნავს:
ყველაფრის ნაკლებლობას ყველა ადამიანისთვის.
ფლორის და ფაუნისთვის ნაკლები ადგილსამყოფელი.

მიუხედავად ჩვენი მცდელობისა დავაცვათ ჰაერი, წყალი, ტყე და გარე, სამყარო დაბინძურებისაგან სწრაფად მზარდი ადამიანთა მოდგმა ეწინააღემდეგება ჩვენ ყოველგვარ მცდელობას

რესურსების შესანარჩუნებლად ბრძოლა უკვე დაწყებულია და პრობლემის გამომწვევი მიზეზი უარყოფილია უმრავლესობას და დაგმობილია კიდეც ზოგიერთების მიერ.

ნუთუ
Homo sapiens საკმარისად ჭკვიანია თვითონ ააყენა თავის ლიმიტები ?

ან ინტელექტი მიმართა გადამეტებული ჭამის და ჯიბის ამოსავსებად რათა შეცვალოს ცხოვრების ყველა სფერო ??

ნუთუ ჩვენი ცხოვრების დასასრული გვესახება სიღარიბის ნაცრისფერ სამყაროდ, სადაც გველოდება შიმშილი, მოწამვლის საშიშროება და სიკვდილი ??

მხოლოდ ერთი გამოსავალი არსებობს: ჭარბი დასახლების დაამთავრება !