Eigenlijk is het simpel:
De planeet Aarde groeit niet.
Maar mensen blijven zich voortplanten.

Dit betekent:
Minder van alles voor iedereen.
Minder ruimte voor planten en dieren.

Hoezeer we ook vechten voor het behoud van lucht, water, bossen en fauna,
het gestaag groeiend aantal mensen doet al onze inspanningen in geen tijd teniet.

De strijd om allerlei natuurlijke grondstoffen is al begonnen, en toch wordt de belangrijkste oorzaak van het probleem nog altijd door de meeste mensen genegeerd en door sommigen zelfs ontkend.

Is
Homo sapiens wijs genoeg om zichzelf te begrenzen ??

Of volstaat zijn intelligentie enkel om zijn maag en zakken te vullen, en daarbij alle andere levensvormen te verdringen ??

Zullen we eindigen in een donkergrijze wereld van armoede, vergif, honger en dood ??

Er is maar één uitweg: stop de overbevolking!