Je to jednoduché:
Naše planeta neroste.
Zato lidská populace desetitisíce let stále a stále roste.

To znamená:
Pro každého všeho méně.
Méně prostoru pro rostliny a živočichy.

Nezáleží na tom, jak moc se snažíme chránit vzduch, vodu, lesy a organismy,
rychle rostoucí lidská společnost za chvíli vše pohltí.

Boj o zdroje již začal a přesto je hlavní příčina problému většinou společnosti přehlížena a některými dokonce popírána.

Je
Homo sapiens sto vytýčit si vlastní mantinely ?

Nebo jeho inteligence stačí jen na naplnění žaludku a kapes a na odstranění všech ostatních forem života ??

Skončíme v šedivém světě chudoby, jedů hladu a smrti ??

Je jediné východisko: zastavit růst populace !