Всъщност е много просто:
Планетата не нараства.
Но хората продължават да се размножават.

Това значи:
Получаваме все по-малко от всичко.
По-малко пространство за растенията и животните.

Без значение каква борба водим да опазим въздуха, водата, горите и дивата природа, бързото увеличаване броя на човечествотоунищожава нашите усилия.

Битката за ресурси започна, но проблемът все още се неглижира от повечето хора, а някои дори го отричат.

Дали
Homo sapiens не си слага сам границите ?

Или неговата интелигентност му стига само да си напълни стомаха и джобовете.
И да измести всички останали форми за живот ??

Ще свършим ли в тъмносив свят на бедност, отровност, гняв и смърт ??

Има само един изход да спрем свръх населеността !